Attractiv’Reste du monde

ULYSSE BIJSTAND (BIJSTAND REPATRIËRING REISBIJSTAND):

Als u wilt worden gedekt tegen de risico’s die zich kunnen voordoen tijdens uw verblijf

 • medische kosten en hospitalisatie in het buitenland in aanvulling op uw basisplan
 • bijstand:
 • mensen (repatriëring, vooraf medische kosten …)
 • ramp thuis
 • thuis na repatriëring
 • reis (medisch advies, het verzenden van geneesmiddelen …)
 • Legaal (juridische kosten en borgsom vooraf)
 • in geval van overlijden
 • bagage
 • vroegtijdige terugkeer
 • persoonlijke ongevallen
 • Persoonlijke aansprakelijkheid in het buitenland
 • Onderbreking van het verblijf